Jachtserwis.pl - Portal Żeglarski - Znaki informacyjne
Znaki szlaki wodne

Znaki żeglugowe informacyjne

Symbol Znaczenie  Wygląd Światła

E. 1

Zezwolenie przejścia (znak ogólny)

z E1 z E1 swiat

E. 2

Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną
(liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)

 z E2  

E. 3

Jaz w niewielkiej odległości

 z E3  

E. 4a

Prom na uwięzi

 z E4a  

E. 4b

Prom przemieszczający się swobodnie

 z E4b  

E. 5

Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)

 z E5  

E. 5.1

Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku

 z E5.1  

E. 5.2

Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku

 z E5.2  

E. 5.3

Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku

 z E5.3  

E. 5.4

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywania znaków wskazanych w § 3.14

 z E5.4  

E. 5.5

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1

z E5.5  

E. 5.6

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2

 z E5.6  

E. 5.7

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3

 z E5.7  

E. 5.8

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w § 3.14

 z E5.8  

E. 5.9

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1

 z E5.9  

E. 5.10

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2

 z E5.10  

E. 5.11

Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3

 z E5.11  

E. 5.12

Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych z § 3.14

 z E5.12  

E. 5.13

Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1

 z E5.13  

E. 5.14

Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2

 z E5.14  

E. 5.15

Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3

 z E5.15  

E. 6

Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny

 z E6  

E. 7

Zezwolenie na cumowanie do brzegu

 z E7  

E. 7.1

Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów
(maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku).

 z E7.1  

E. 8

Wskazanie miejsca do zawracania

 z E8  

E. 9a

Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek

 z E9a  

E. 9b

Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek

 z E9b  

E. 10a

Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek

 z E10a  

E. 10b

Połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek

 z E10b  

E. 11

Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego

 z E11  

E. 12a

Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeżeli wymagają tego przepisy

  z E12a lampall

E. 12b

Znaki sygnałowe uprzedzające – jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą: przejście dozwolone

  z E12b lampall

E. 13

Miejsce poboru wody pitnej

 z E13  

E. 14

Miejsce, w którym można korzystać z telefonu

 z E14  

E. 15

Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym

 z E15  

E. 16

Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

 z E16  

E. 17

Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem

 z E17  

E. 18

Zezwolenie na ruch statków żaglowych

 z E18  

E. 19

Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym

 z E19  

E. 20

Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem

 z E20  

E. 21

Zezwolenie na ruch małych statków sportowych i turystycznych z dużą prędkością

 z E21  

E. 22

Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg

 z E22  

E. 23

Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne

 z E23  

E. 24

Zezwolenie na ruch skuterów wodnych

 z E24  

Copyright © 2012-2023. All Rights Reserved.