Jachtserwis.pl - Portal Żeglarski - Ratex - kapoki i środki ratunkowe
Produkują dla żeglarzy

link: Zamówisz w sklepie jachtserwis.pl

Ratex

Firma RATEX powstała w 1990 r.


Zajmuje się produkcją i dystrybucją wyrobów zapewniających bezpieczeństwo na wodzie.Wieloletnie doświadczenie pozwoliło na opracowanie wzorów o prostej konstrukcji, gwarantujących łatwe, szybkie i niezawodne użycie sprzętu. Jednocześnie wyróżnia się on funkcjonalnością i dużą trwałością.

Produkuje sprzęt asekuracyjny i ratunkowy:
- do zastosowania w rekreacji i sportach wodnych
- do wyposażenia pływalni i ośrodków przywodnych
- do użycia w ratownictwie wodnym.

Sprzęt niezbędny w czasie akcji powodziowych i innych zagrożeń nadzwyczajnych, używany m.in. przez:
- jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej
- Wydziały Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
- Policję
- WOPR

Sprzęt z zakresu BHP, używany na:
- oczyszczalniach ścieków
- ujęciach wodnych
- budowlach i urządzeniach hydrotechnicznych (mosty, śluzy, tamy i in.)
- śródlądowych jednostkach pływających.

Copyright © 2012-2023. All Rights Reserved.