Jachtserwis.pl - Portal Żeglarski - Jeziorsko
Jeziora

jeziorskoJeziorsko -zbiornik zaporowy na Warcie o powierzchni 42,3 km? i pojemności 202,8 mln m?. Jest największym zbiornikiem retencyjnym w regionie łódzkim położonym pomiędzy miastami Wartą na południu, a Skęczniewem  na północy. W okolicy Skęczniewa zbudowano  w 1986 r. zaporę spiętrzająca wodę  zbiornika. Zalew  miał  zapewnić regulację przepływów rzeki  pełniąc rolę systemu nawadniania okolicznych użytków rolnych. Dodatkowo  zapewnia odpowiednie warunki  rekreacyjne oraz dostarcza energie elektryczną  uzyskiwaną z przepływającej wody w elektrowni o  mocy  4,89 MW. Południową część zbiornika stanowi rezerwat ornitologiczny .Miejsce ważne dla żeglarzy to wieś  Kościanki wraz z ośrodkiem  „Rafa” oferującym sprzęt z odpowiednim zapleczem . Z ważniejszych wydarzeń historycznych : w 1999 r. odbyły się motorowodne mistrzostwa Polski, a w 2001 r. eliminacje do motorowodnych mistrzostw Europy w klasie O-500.

Copyright © 2012-2024. All Rights Reserved.