Jachtserwis.pl - Portal Żeglarski - Rodzaje ożaglowania
Porady

0_ket__kopia.pngKET - ożaglowanie jednomasztowe występują w wersjach : gaflowe, arabskie, łacińskie, lugrowe, rozprzowe lub bermudzkie.

 1_kecz_bermudzki_kopia.pngKECZ BERMUDZKI – posiada dwa maszty przedni grotmaszt wyższy tylni bezanmaszt stojący przed nawisem rufowym .Ożaglowanie typu bermudzkiego .Na dziobie żagle trójkątne sztaksle.

 2_kecz_gaflowy_kopia.pngKECZ GAFLOWY - posiada dwa maszty przedni grotmaszt wyższy tylni bezanmaszt stojący przed nawisem rufowym .Ożaglowanie typu gaflowego   .Na dziobie żagle trójkątne sztaksle.

3_kuter_gaflowy_kopia.pngKUTER GAFLOWY - jeden maszt , dwa lub trzy żagle przednie trójkątne sztaksle , grot gaflowy . Ponad grotem może nieść dodatkowo żagiel – topsel.

4_slup_kopia.pngSLUP BERMUDZKI – jeden maszt , żagiel przedni fok oraz grot bermudzki .

 5_jol_kopia.pngJOL - posiada dwa maszty przedni grotmaszt wyższy tylni bezanmaszt stojący za nawisem rufowym . Ożaglowanie typowe bermudzkie . Na dziobie żagle trójkątne sztaksle.

 6_karawela_kopia.pngKARAWELA - dwa lub trzy maszty , nosiła najczęściej ożaglowanie łaciński skośne – tzw. caravela latina. Stosowano też ożeglowanie rejowe prostokątne – tzw. caravela Redonda.

7_freedom.pngFREEDOM – dwa maszty z ożaglowaniem typu bom-whishbone.

8_dwumasztowySzkunerTopslowy.pngDWUMASZTOWY SZKUNER TOPSLOWY – dwa lub więcej masztów z żaglami gaflowymi na pierwszym maszcie dodatkowo żagle rejowe. Na dziobie trójkątne sztaksle.

9_trzymasztowySzkunerSztakslowy.pngTRZYMASZTOWY SZKUNER SZTAKSLOWY - trzy maszty : fokmaszt, grotmaszt, bezanmaszt , pomiędzy masztami i na dziobie żagle trójkątne sztaksle.

10_szkunerTrzymasztowy.pngSZKUNER TRZYMASZTOWY - dwa lub więcej masztów oraz skośnym ożaglowaniu. Przeważnie gaflowym lub bermudzkim lub szkuner urejony - z dodatkowym żaglem rejowym.

11_szkunerCzteromasztowy.pngSZKUNER CZTEROMASZTOWY - opis patrz jak szkuner trzymasztowy.

12_fregataPelnorejowa.pngFREGATA PEŁNOREJOWA - trzy lub więcej masztów z ożaglowaniem rejowym oraz żaglem gaflowym na ostatnim maszcie. Pomiędzy masztami i na dziobie trójkątne żagle sztaksle.

13_bryg.pngBRYG - dwa maszty oba z ożaglowaniem rejowym , zazwyczaj na tylnym maszcie dodatkowo stosowano żagiel gaflowy . Pomiędzy masztami i na dziobie trójkątne żagle sztaksle.

14_brygantyna.pngBRYGANTYNA – dwa maszty z ożaglowaniem rejowym na pierwszym tzw fokmaszcie. Na drugim tzw. grotmaszcie ożaglowanie gaflowe. Na dziobie żagle trójkątne sztaksle.

15_barkTrzymasztowy.pngBARK – trzy lub więcej masztów . Żagle rejowe na wszystkich masztach prócz tylniego .Pomiędzy masztami i na dziobie żagle trójkątne sztaksle.

16_barkentyna.pngBARKENTYNA – trzy maszty , żagle rejowe na pierwszym . Pomiędzy masztami i na dziobie żagle trójkątne sztaksle.

17_barkCzteromasztowy.pngBARK CZTEROMASZTOWY - cztery maszty . Żagle rejowe na wszystkich masztach prócz tylniego .Pomiędzy masztami i na dziobie żagle trójkątne sztaksle.

Ożaglowanie FREGATY

Dar_Pomorza.jpg1 latacz
2 bomkliwer
3 kliwer
4 fokstensztaksel
5 foksztaksel
6 fokbombramsel
7 fokbramsel
8 fokmarsel górny
9 fokmarsel dolny
10 fok
11 grotbombramsel
12 grotbramsel
13 grotmarsel górny
14 grotmarsel dolny
15  grot
16 sterbombramsel
17 sterbramsel
18 stermarsel górny
19 stermarsel dolny
20 sterżagiel
21 grorbombramsztaksel
22 grotbramsztaksel
23 grotstensztaksel
24 sterbombramsztaksel
25 sterbramsztaksel
26 sterstensztaksel
27 bezan

 

Copyright © 2012-2024. All Rights Reserved.