Jachtserwis.pl - Portal Żeglarski - Konkurs Czerwonej Róży
Konkursy żeglarskie

 cr

WYCHOWANIE MORSKIE STUDENTÓWStowarzyszenie  Czerwonej  Róży  wraz  z  Samorządem  Studentów,  Stowarzyszeniem Absolwentów  Politechniki  Gdańskiej  oraz  Radą  Okręgową  Zrzeszenia  Studentów  Polskich  w Trójmieście  organizuje  II  edycję  ogólnopolskiego  konkursu  ,,Wychowanie  Morskie  Studentów”, którego celem jest propagowanie idei wychowania morskiego wśród środowisk akademickich. Misją tego przedsięwzięcia jest kształtowanie wśród obywateli pozytywnego i emocjonalnego stosunku do morza oraz kultury morskiej.  Konkurs  skierowany  jest  do  szkół  wyższych,  studenckich  kół  naukowych,  organizacji studenckich,  klubów  uczelnianych  i  środowiskowych,  stowarzyszeń  absolwenckich  oraz  osób indywidualnych,  studentów,  pracowników  i  absolwentów  szkół  wyższych.  Nagrodą  główną  za najlepsze  przedsięwzięcie  jest  statuetka  ,,Czerwonej  Róży  Wiatrów”  oraz  nagroda  pieniężna  w wysokości 10 000 zł.

Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wypełnienie  formularza,  przygotowanie prezentacji,  załączenie  rekomendacji  szkoły  wyższej  i  wysłanie  w/w  dokumentów  w  wersji elektronicznej oraz papierowej na adresy podane na stronie internetowej  Stowarzyszenia  Czerwonej  Róży  do  dnia  22.04.2016r.  Z  nadesłanych  prezentacji  Kapituła  konkursu wyłoni  maksymalnie  15  przedsięwzięć,  które  autorzy  zaprezentują  osobiście  16.05.2016r.  podczas finałowego  etapu  konkursu.  Spośród  nich  zostanie  wybrany  projekt,  którego  twórca  zostanie uhonorowany 22.05.2016r. podczas Gali Konkursu Czerwonej Róży w Dworze Artusa w Gdańsku.

Szczegółowe  informacje  związane  z  konkursem  wraz  z  regulaminem  i  formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej

  www.czerwonaroza.org.pl

 

Copyright © 2012-2022. All Rights Reserved.